Hultet Ranch

Hultet Ranch

Om Bloggen

Berättar hur det gick till då vi blev med Robot. Hur vi tänkte, planerade inför bygget, under bygget och när det äntligen blev klart...och hur det sedan fungerar för oss. Vill du vara med från början? Klicka på 1 under Kategorier.


Ritningen

2 Hur vill vi ha det?Posted by Lotta Gustafsson Tue, March 29, 2011 22:24:08

Vi var helt inne på att bygga en lösdrift där KON skulle sättas främst, där hon skulle må bra, inte stressas, vara fri att bestämma vad hon skulle göra, äta, ligga, mjölkas. Alltså ett stall med FRI KOTRAFIK.

(Denna ko hade gått in i väggen...otrivdes på jobbet kanske?)

Fri kotrafik kräver att det finns utrymme för en ranglåg ko att gå undan, om en ko med högre rang skulle "stå ivägen". Då behövs breda skrapgångar, breda passager, bra uppsikt över "robotområdet". Man ska undvika "återvändsgränder" där en ranglåg kan blir fast om hon stöter på/blir trängd av en ko av högre rang.

Till exempel vid foderbordet bör skrapgången vara så bred att en ko kan stå rakt ut från foderbordet och äta, och två kor kan passera varandra bakom kon som äter. Detta innebär att foderbordsskrapgången bör vara minst 4 meter bred. Om det är mycket kor i omlopp (om man t ex har fler robotar men samma foderbord), så kan skrapgången med fördel vara ännu bredare.

Den andra skrapgången, (eller de andra, beroende på hur många liggbåsrader man har) är lika viktig. Det fria systemet bygger ju på frihet för alla, ÖVERALLT. Vår "liggbåsskrapgång" ritade jag från början 3,6 meter bred, men av olika anledningar krympte jag ned den till 3,4 meter. Vår kotrafik fungerar mycket bra, men ibland ser man en ranghög ko stå tvärs över skrapgången...då finns det inte mycket plats för en ranglåg att passera. Så med facit i hand, det fungerar bra med 3,4 meters bredd, men skulle jag göra om något skulle jag bygga den 3,6 meter eller ännu bredare, om det är fler kor i omlopp.

Antalet ätplatser längst foderbordet beräknade jag med 0,8 meter / ko. Det ska vara gott om plats (många ätplatser) vid foderbordet, så en ranglåg ko törs gå fram och äta. Det ska helst finnas 1 ätplats /2 kor...kommer man ned mot 1 plats / 3 kor blir det kärvt för de ranglägsta korna.

Brudarna på väg till grönbetet med Finskan i spetsen. (som var en ranghög dam)

Hur många liggplatser skulle vi då ha i vår lösdrift? Hur många kor kunde mjölkas / dygn i roboten?

Inte lätt att veta...mycket beror på hur mjölkbarheten hos korna är, alltså hur snabbt de får ur sej mjölken. Kändes smått omöjligt att veta! Jag försökte räkna fram hur lång tid varje ko skulle behöva i roboten. Efter viss tidsstudie av korna i gamla ladugården, kom jag fram till att varje ko nog skulle behöva 8 minuter, inkl behandlingstid, dvs när spenarna rengörs och kon förbereds för mjölkning. Varje ko skulle i snitt mjölkas 2,6 gånger /dygn. Detta skulle innebära att 1 robot skulle klara kring 60 kor. (8 min x 60 kor x 2,6 ggr/dygn = 1280 minuter/60 min = 20,8 tim) Måste även finnas tid till diskning av systemet och viss "service" av roboten.

Så vi kom fram till att 67 liggbås skulle vara lämpligt hos oss. Vi skulle ha 10 liggbås i sinkoavdelningen, med 6 ätplatser.

Sedan var det kraftfoderstationer. Skulle vi ha det? Efter flera vändor av funderingar kom vi fram till att ja, vi skulle ha stationer, 2 st i lösdriften och 1 st i sinkoavdelningen. (När en ko är sin har hon semester från mjölkning. Men några veckor innan hon ska kalva, börjar man ge henne kraftfoder.)

Placeringen av kraftfoderstationer görs ofta i "innervarv" i liggbåsraden. Men studerar man korna, så ser man att korna hellre väljer att lägga sej i "innervarvet" så varför då placera en station där? Placera den hellre i liggbåsraden som är mot väggen, i "yttervarv".

Här stötte jag på ett problem. Jag ville ha en sk grevgång vid väggen, där jag skulle kunna gå "torrskodd". Kraftfoderstationerna skulle placeras i "yttervarvet" mot ytterväggen. Men de var så pass långa, att jag skulle bara ha 15 cm att passera på, mellan station och vägg. Att "dra in" stationen i skrapgången lite grann, var inget alternativ, djurskyddslagen sätter dessutom stopp för det, inget får "sticka ut" i skrapgången, som korna kan göra sej illa på. Såå, hur gör man då? Breddar hela ladugården ytterligare? Varje decimeter i bredd kostar massor av pengar... Så jag ritade in burspråk, just där stationerna skulle placeras.

När ritningen sedan skulle presenteras för byggföretag och robotsäljare höjde de lindrigt sagt på ögonbrynen. Burspråk på en LADUGÅRD?? Robotsäljaren Gunnar framlade att det bara var för att jag ville ha blommor och gardiner nånstans, som jag ville göra burspråk! Mitt motargument var att jag inte kunde passera på 15 cm för att jag var så "storbystad"...ingen sa något, utan de bara nickade instämmande...knappast för att de höll med om bysten, men jag fick min vilja igenom. Burspråk skulle det bli!

Ville även ha en gång mellan liggbåsraderna i mitten, så "dubbla" liggbås (där liggbåsinredningen fäster mot varandra på respektive sida) var inte ett alternativ. Denna gång skulle vara lite av en säkerhetsgång, OM en ko skulle bli knäpp skulle jag kunna ta mej därifrån.

Byggtiden var också något som kom upp till diskussion. Vi ville börja snarast, alltså i slutet av april och flytta in senast den 1 oktober. Vi skulle bara ha dryga 5 månader på oss att färdigställa bygget. Sven-Olov på Regla Bygg AB (som vi hade bestämt skulle bygga åt oss) hade vissa invändningar mot den korta byggtiden. Men, så fort han försökte flytta fram inflyttningsdatumet...så flyttade jag bak datumet till 15 september! Ett tag funderade Svenne på om han skulle boka en avbytare och skicka iväg oss till januari nästa år!

  • Comments(0)//www.hultet.com/#post5